Om deze afbeelding te bekijken is een Flash Player vereist, u kunt deze hier gratis downloaden.

Modern ondernemerschap vraagt om modern parkmanagement

De moderne ondernemer wordt zich steeds meer bewust dat zijn bedrijfsterrein of kantorenpark meer is dan alleen huisvesting van commerciŽle activiteiten. Voor werknemers is het bij voorkeur een uitnodigende omgeving, waar aspecten als toegankelijkheid en veiligheid meetellen bij de presentatie als werkgever op de arbeidsmarkt. Voor relaties is een representatieve ontvangstlocatie een bevestiging van hun keuze. De vastgoedeigenaar profiteert op een hoogwaardig beheerd park van een stabiele prijsontwikkeling. Voor de gemeente ten slotte, kan het park via werkgelegenheid groeiambities ondersteunen. ProPark Management is gespecialiseerd in de revitalisering en het beheer van bestaande bedrijf- en kantoorparken door heel Nederland. Vanuit een integrale aanpak. Daarbij staat het Keurmerk 'Veilig Ondernemen' -een initiatief van MKB Nederland en de overheid om de veiligheid structureel op een hoger plan te brengen- centraal. Aan de hand van een gedetailleerd schouwplan wordt het reguliere beheer uitgevoerd, bestaande uit schouwen, registreren, melden bij de juiste leveranciers en instanties en proactief bewaken van de voortgang.

Professionele parkmanager


Professioneel parkmanagement is meer dan de optelsom van afgesproken handelingen. Daar waar veel aanbieders zichzelf vooral positioneren als brug tussen bedrijventerrein en overige partijen, opereert ProPark Management als ondernemer voor ondernemers. Dat begint al bij de aanstelling van de parkmanager: geen veredelde klusjesman maar een doortastende bedrijfsleider die zijn sporen heeft verdiend in operationele dienstverlening. Die kijkt, denkt en handelt als een ondernemer. Afkomstig uit de regio en beschikt over een solide, relevant netwerk. Betrokken bij de individuele bedrijven op het terrein en zich daardoor ook bewust is van ieders specifieke wensen en kwetsbaarheden.

De parkmanager heeft een vast spreekuur voor de ondernemers voor structurele informatie-uitwisseling over bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen en suggesties voor verbeteringen. Daarbij is er nadrukkelijk sprake van dialoog: de ondernemers worden uitgenodigd tot een actieve inbreng waarbij de parkmanager als klankbord fungeert. Ook brengt de parkmanager op eigen initiatief onderwerpen naar voren die van belang zijn voor de ondernemers. Aanvullende beschrijvingen van de geconstateerde situaties.

Het dossier is als historisch archief een belangrijk hulpmiddel bij het signaleren van trends over langere perioden. In de reguliere rapportage aan de opdrachtgever is het vooral een waardevolle bron van gedetailleerde actuele informatie.

Wij hebben Pro-Park ingeschakeld voor ons parkmanagement

Design & development IN DE VINGERS